Liczba niebieskich kart w Ostrowcu rośnie!

W samym Ostrowcu wydawanych jest coraz więcej niebieskich kart. Mogą je zakładać pracownicy szkół i przedszkoli, policji, pracownicy socjalni, czy pracownicy służby zdrowia, którzy widzą, że w rodzinach dochodzi do nieprawidłowych zachowań.
Karta taka trafia do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
-Przemoc w rodzinach nie jest fikcją – alarmuje Joanna Pikus, przewodnicząca Zespołu, a także ostrowiecka radna.
Na terenie Ostrowca wydanych zostało 126 kart, z czego 46% to są karty rodzin, w których są małoletnie dzieci.
Joanna Pikus podkreśla, że pomoc wielu rodzinom jest trudna, ponieważ boją się one przyznać do tego, że wobec nich stosowana jest przemoc.
Zespół Interdyscyplinarny prowadzi działania nie tylko w rodzinach, gdzie przemoc jest na porządku dziennym, ale także w tych dopiero zagrożonych przemocą. Jego rolą jest zdiagnozować problem przemocy jaki jest w każdej rodzinie. Później do każdego przypadku powoływana jest specjalna grupa robocza – w jej skład w zależności od potrzeb wchodzi m.in psycholog, lekarz pogotowia, funkcjonariusze policji i straży miejskiej, która ma za zadanie opracować indywidualny program pomocy pod kątem potrzeb konkretnej rodziny.
Joanna Pikus zapowiada, że zamierza systematycznie rozwijać zespół tak, aby optymalnie pomagać w rozwiązywaniu problemów każdej rodziny.
/wer/

Podziel się

Ważne wydarzenia