Ułożyli żywy znak Polski Walczącej

Około 150 mieszkańców miasta, w tym liczna grupa harcerzy z ostrowieckiego hufca odpowiedziało na zaproszenie Stowarzyszenia „Ostrowieccy Patrioci” i ostrowieckich Strzelców, by wziąć udział w wydarzeniu zorganizowanym na Rynku z okazji 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Uczestnicy zostali ustawieni na płycie Rynku w żywy znak Polski Walczącej, którego centralnym punktem została flaga Polski. Punktualnie o 17, w godzinę „W”, czyli godzinę wybuchu powstania, odpalono kilkanaście jarzących się na czerwono rac. Później minutą ciszy uczczono pamięć powstańców. Odśpiewano też cztery zwrotki hymnu Polski.

Stowarzyszenie Ostrowieccy Patrioci liczy kilkanaście osób. Od niedawna działa już w ramach zawiązanego Stowarzyszenia.

Ważne wydarzenia