Co z wstrzymanymi dotacjami na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Kilkanaście dni temu informowaliśmy naszych słuchaczy, że wypłata środków na dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej została wstrzymana.

Nieoficjalne informacje mówiły o tym, że pieniądze potrzebne są na wypłaty związane z Ustawą „Za życiem”, przewidującą jednorazową wypłatę 4 tysięcy złotych dla matek, które urodziły niepełnosprawne dziecko.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej tłumaczyło, że wstrzymanie wypłat wiąże się ze zmianą rozporządzenia, które rozszerza katalog osób mogących skorzystać ze wsparcia, m.in. o osoby niepełnosprawne.
W samym Ostrowcu 10 osób uzyskało pozytywną opinię dotyczącą dofinansowania własnej działalności. Czy otrzymają dotacje? Joanna Suska, kierowniczka Centrum Aktywizacji Zawodowej przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim odpowiada:
– W tym momencie są podpisywane umowy z osobami, które miały przyznane dotacje. Więcej środków nie mamy – mówi.
Powiatowy Urząd Pracy nie jest w stanie odpowiedzieć, czy program pomocowy dla młodych przedsiębiorców będzie kontynuowany. Mimo, że rozporządzenie ministra jest już gotowe nie ma decyzji o przyznaniu pieniędzy na ten cel.
– Dotychczas na przełomie sierpnia i września była możliwość składania wniosków o dotacje na dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej. Czy tak będzie w tym roku nie wiemy. Takie środki na wsparcie młodych przedsiębiorców powinny się znaleźć, ale nam pozostaje czekać na stosowne decyzje ministerstwa w tej sprawie – podkreśla Joanna Suska.

Ważne wydarzenia