Badania cytologiczne w Świętokrzyskim Centrum Onkologii

Dzięki współpracy Starostwa powiatowego w Ostrowcu ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach mieszkanki powiatu mogą skorzystać z bezpłatnych badań cytologicznych w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach w ramach projektu ’Być świadomą kobietą’.

Zaproszenie skierowane jest do kobiet w wieku od 25 do 59 lat, które w ostatnich 36-ciu miesiącach nie wykonały tego badania w ramach Populacyjnego Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy. Aby wziąć udział w konsultacjach należy zarejestrować się, do dnia 11 sierpnia, pod nr tel. 41 247-61-30 lub osobiście w Wydziale Edukacji, Opieki Zdrowotnej i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Ostrowcu, przy ul. Iłżeckiej 37, w pok. 111, w godzinach od 8.00 do 15.00

Starostwo powiatowe zapewnia transport pacjentek z Ostrowca do Kielc oraz powrót na parking przy ul. Iłżeckiej, więcej informacji do zdobycia pod numerem telefonu lub w wydziale, pierwszy wyjazd zaplanowano na godzinę 13.00 – 24 sierpnia.

Podziel się

Ważne wydarzenia