,,Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego’’-podsumowanie akcji Policji

Ostrowieccy policjanci wczoraj szczególną uwagę przykładali do tego, jak po drogach poruszają się piesi i rowerzyści. W konsekwencji zwrócili uwagę na 38 wykroczeń popełnionych przez kierujących pojazdami oraz 12 wykroczeń popełnionych przez pieszych. Te ostatnie dotyczyły głównie przechodzenia przez ulicę w miejscach niedozwolonych. Jak informuje Ewa Libuda, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu, cyklicznie prowadzona akcja ma za zadanie zmniejszanie liczby zdarzeń drogowych oraz uświadamianie uczestnikom ruchu drogowego jakie zagrożenia mogą występować jeżeli nie przestrzegają przepisów Ustawy prawo o ruchu drogowym. Policja przypomina także, by po zmroku używać elementów odblaskowych, szczególnie poza terenem miasta.
/joge/

Podziel się

Ważne wydarzenia