Obywatele w obronie niezależności sądów. Wielotysięczne manifestacje

W niedziele w Warszawie i dużych polskich miastach odbywały się wielotysięczne protesty.

W niedzielnych demonstracjach przed Sejmem w Warszawie uczestniczyła kilkunastoosobowa grupa członków ostrowieckiego KODu i Nowoczesnej.
Jolanta Wiśniewska z Komitetu Obrony Demokracji w Ostrowcu mówi, że ich obecność na manifestacji to świadectwo potrzeby jedności i stawienia czoła wprowadzanym przez PiS zmianom w sądownictwie, zwłaszcza ustawie o Sądzie Najwyższym, która zmierza do tego, by to politycy decydowali o obsadzie sędziów..
Tysiące osób demonstrowało wczoraj późnym wieczorem także na na placu Krasińskich przed Sądem Najwyższym, gdzie po odśpiewaniu hymnu Polski zapalili znicze – symbolicznie okalając budynek Sądu Najwyższego.
/mag/

Ważne wydarzenia