Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych zakończona

Wczoraj zakończyła się rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim.

W liceach ogólnokształcących powstało w sumie 13 oddziałów. W technikum nr 1 powstały 4 klasy w zawodzie technik ekonomista i technik hotelarz.
Wolne miejsca są jeszcze w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 im. Stanisława Staszica. Tam nadal trwa nabór.
Jak się dowiedzieliśmy, we wrześniu w Staszicu powstanie aż pięć klas pierwszych o różnych profilach, w tym ciesząca się sukcesem klasa lingwistyczna.
Na brak zainteresowania nie narzeka też Zespół Szkół Zawodowych nr 3 (dawny THM). Do obsadzenia pozostało jedynie 8 wolnych miejsc.
W ZSZ nr 3 także powstanie pięć klas pierwszych, a największym zainteresowaniem cieszyła się informatyka i logistyka.
A w technikum nr 4 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w klasie technik mechanik i technik usług fryzjerskich nie ma już wolnych miejsc, natomiast zostało 5 wolnych miejsc w klasie technik pojazdów samochodowych

Ważne wydarzenia