Wsparcie dla biznesu – LGD

Zakończyła się rekrutacja do projektu 'LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie’ dla osób odchodzących od rolnictwa oraz ich członków, a także osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.

W konkursie mogli wziąć udział mieszkańcy gminy Waśniów.Jest to niezwykle ciekawy konkurs dla przedsiębiorców, gdyż 80% premii przedsiębiorca otrzymuje już w pierwszym miesiącu od podpisania umowy. Pozostałe 20 procent po złożeniu wniosku i sprawdzeniu, czy inwestycja jest realizowana zgodnie z biznes planem. Pieniądze można przeznaczyć na remont pomieszczeń, w których ma być prowadzona działalność lub zakup maszyn czy sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej.
/tom/

Podziel się

Ważne wydarzenia