Zarząd powiatu otrzymał absolutorium

Przy 7 głosach przeciwnych zarząd powiatu ostrowieckiego otrzymał w piątek absolutorium za wykonanie budżetu za 2016 rok.
Jak podkreślał podczas sesji starosta Zbigniew Duda miniony rok był rokiem bardzo dobrym dla samorządu powiatowego i jednostek podległych. Powiat z rocznym budżetem w wysokości 125 milionów złotych, z czego ponad 80 proc. środków to środki znaczone, po raz pierwszy od 15 lat wygenerował nadwyżkę w wysokości 3 milionów 800 tysięcy złotych.
Zdaniem opozycyjnych radnych z klubu Jarosława Górczyńskiego polityka finansowa prowadzona przez zarząd powiatu nie była dobra, a działania zarządu doprowadziły do pogorszenia sytuacji finansowej szpitala. Przewodnicząca klubu Agnieszka Rogalińska wyliczała, że jednostka generuje zadłużenie w wysokości 1 miliona złotych miesięcznie.
Wątpliwości opozycji wzbudza też sytuacja muzeum, a także polityka kadrowa.

/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia