Po 800 tysięcy złotych dla ostrowieckich spółdzielni

Gmina Ostrowiec podpisała dziś trójstronne porozumienie z Ostrowiecka Spółdzielnią Mieszkaniową i Spółdzielnią Krzemionki. Na jej mocy samorząd przeznaczy po 800 tysięcy złotych na remonty w obu spółdzielniach, w tym między innymi na remonty infrastruktury terenów zielonych.

Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa przeznaczy środki na rewitalizację Parku na Osiedlu 25-lecia, która obejmie m.in. kompleksową modernizację fontanny, urządzeń zabawowych i urządzeń fitness.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Krzemionki uzyskane 800 tysięcy złotych zamierza wykorzystać na Budowę parkingu na ok. 58 miejsc postojowych wraz z odwodnieniem, oświetleniem, drogą manewrową oraz poszerzeniem drogi dojazdowej w rejonie budynków nr: 35-37 i 41-44 na os. Rosochy w Ostrowcu Św. oraz remont parkingu, chodników i schodów zewnętrznych przy budynku nr 5 na os. Ogrody w Ostrowcu Św. Środki zostaną wykorzystane także na Budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej na osiedlu Rosochy.

/wiki/

Ważne wydarzenia