Zakończenie roku w szkole muzycznej

Niektórzy uczniowie po odebraniu świadectw ukończenia nauki w szkole powszechnej wybrali się na kolejne uroczystości.

Zakończenie roku dla 101 uzdolnionych muzycznie osób, dzieci i młodzieży, wczoraj popołudniu odbyło się w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dla 23 absolwentów będzie to ostatnie takie pożegnanie.
W przyszłym roku szkołę zasilą nowi uczniowie. Egzaminy wstępne pomyślnie zdały 23 osoby. Przystąpiło do nich 33 chętnych.

/mag/

 

Ważne wydarzenia