Podsumowanie „Bezpiecznego Weekendu – Boże Ciało”

245 mandatów karnych nałożyli ostrowieccy policjanci podczas akcji „ Bezpieczny Weekend – Boże Ciało 2017”.

Trwała ona od 14 do 18 czerwca. Akcja miała na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach.
Działania „Bezpieczny weekend – Boże Ciało 2017” zakończyły się w niedziele o północy.
/wiki/

Ważne wydarzenia