Wyniki egzaminów gimnazjalnych

Na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi pojawiły się zbiorcze wyniki egzaminu gimnazjalnego, jaki uczniowie ostatnich klas gimnazjów pisali pod koniec kwietnia tego roku.

Informacje z poszczególnych szkół dopiero spływają do wydziału edukacji Urzędu Miasta. Wygląda niestety na to, że urzędnicy i dyrektorzy poszczególnych placówek będą mieli co analizować. Wyniki egzaminu w ostrowieckich gimnazjach wypadły słabiej niż średnio w całym kraju – i to ze wszystkich przedmiotów.
Najwięcej problemów tradycyjnie uczniom sprawiła królowa nauk. Ostrowczanie matematykę napisali na zaledwie 49,3 proc., przy średniej krajowej wynoszącej 52 proc. Na nieco ponad 49 proc. egzaminowani napisali część przyrodniczą przy średniej krajowej wynoszącej 52 proc. Słabo poszedł też język polski. Uczniowie ostrowieckich szkół uzyskali z tego przedmiotu 67,7 proc. przy średniej 69 proc. Jeszcze gorzej poszła historia, w której średnie wyniki naszych uczniów wyniosły 55,8 proc., podczas gdy średnia krajowa to 59 proc.
Test z angielskiego (poziom podstawowy) gimnazjaliści z miasta napisali na 65,4 proc, podczas gdy średnia w kraju to 67 proc.
Wyniki poszczególnych szkół poznać mamy w ciągu najbliższych dni.
/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia