Stypendia dla wybitnie uzdolnionej młodzieży

Do 14 czerwca trwa nabór wniosków do Programu Stypendialnego GRAND. Jego celem jest wsparcie finansowe dla wybitnie uzdolnionej młodzieży z terenu województwa świętokrzyskiego.
Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz studenci uczelni wyższych, którzy osiągają ponadprzeciętne wyniki w kategoriach artystycznych lub nauk ścisłych, są laureatami w olimpiadach lub konkursach na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym.
Maksymalna wysokość stypendium wynosi 3800 zł brutto w skali roku.
Aby zostać stypendystą Programu Stypendialnego GRAND należy wypełnić wniosek dostępny na stronie: funduszlokalny.kielce.pl
Program Stypendialny GRAND realizowany jest przez Stowarzyszenie Świętokrzyski Fundusz Lokalny przy współpracy z Best Western Grand Hotel w Kielcach. Pieniądze na stypendia pochodzą z licytacji prowadzonej podczas dorocznego Świętokrzyskiego Balu Filantropów.

/joge/

Ważne wydarzenia