Będzie rejestr fizjoterapeutów

Tworzeniu samorządu zawodowego poświęcone było spotkanie informacyjne Krajowej Izby Fizjoterapeutów, które odbyło się wczoraj w Ostrowcu Świętokrzyskim. Na mocy podpisanej w 2015 roku ustawy, do 31 maja 2018 roku powstać ma krajowy rejestr fizjoterapeutów, dzięki któremu każdy pacjent będzie mógł zweryfikować jego kwalifikacje.
O potrzebie istnienia takiego rejestru mówi Damian Włodarczyk, fizjoterapeuta i jeden z organizatorów spotkania. – W tym momencie każdy fizjoterapeuta, który prowadzi własną działalność gospodarczą lub jest zatrudniony w Zakładzie Opieki Zdrowotnej podlega tylko i wyłącznie weryfikacji pracodawcy i to pracodawca decyduje, jakiego pracownika zatrudnia. Jeżeli chodzi o pacjentów, którzy trafiają do prywatnych gabinetów, to mogą oni szukać informacji o fizjoterapeucie na stronie internetowej, ale to wiąże się z rzetelnością samego fizjoterapeuty.

Brak istnienia rejestru, zdaniem Macieja Krawczyka, doktora habilitowanego nauk medycznych i prezesa Krajowej Izby Fizjoterapeutów, jest niekorzystny dla środowiska fizjoterapeutów i pacjentów. – Jeżeli ktoś, na przykład z bólem krzyża, będzie się przez dłuższy czas leczył się u osoby niepowołanej i ta terapia nie będzie skuteczna, to może się okazać, że skutki będą fatalne – twierdzi prezes Krawczyk. – Może dojść do uciśnięcia nerwu, obumarcie, czy też przerwania ciągłości nerwu, i funkcja mięśnia nigdy nie wróci. Wtedy nawet interwencja chirurgiczna nie pomoże już takiemu pacjentowi. Nie mówię już o poważnych dysfunkcjach wywoływanych przez osoby niepowołane, a wręcz zgony.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów pracuje również nad utworzeniem kodeksu etyki zawodowej.
W całym kraju jest ok 50 tysięcy osób wykonujących ten zawód. Także w Ostrowcu jest to bardzo duża grupa zawodowa, licząca między 100, a 200 osób.

Podziel się

Ważne wydarzenia