Nowe pracownie w szkołach gminnych

Szkolenia dla nauczycieli i zakup pomocy dydaktycznych do pracowni edukacji ekologiczno-przyrodniczych w szkołach podstawowych dofinansuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Skorzystają z tego placówki w Bodzechowie, Ćmielowie, Brzóstowej oraz Kunowie i Janiku. Wartość zadania w każdej szkole przekracza kwotę 25 tysięcy złotych, z czego dofinansowanie ma wynieść 20 tysięcy złotych.

W ramach projektu „Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej” każda ze szkół otrzyma środki finansowe na zakup specjalistycznych zestawów do badania powietrza, gleby i wód i modeli urządzeń służących do ochrony środowiska.

Zadanie pozwoli realizować lekcje pokazowe i ma przyczynić się do zwiększenia świadomości ekologicznej wśród mieszkańców poszczególnych gmin.

Magda Jurkowska

Podziel się

Ważne wydarzenia