Krzemienny Krąg po wyborach

Jarosław Kuba ponownie został prezesem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”. 9 maja w siedzibie Stowarzyszenia odbyło się Walne Zebranie Członków.

Jarosław Kuba podkreślił, że największym sukcesem „Krzemiennego Kręgu” jest zgrany zespół ludzi , który posiada wyjątkowe kompetencje do rozwijania infrastruktury turystycznej w naszym regionie. – Nasze działania będą się skupiać w najbliższych latach na aktywnym pozyskiwaniu środków potrzebnych do dalszego rozwoju. Chcemy też skupić się na programach, które pozwolą nam na realizację przedsięwzięć, budujących społeczeństwo obywatelskie – tłumaczy prezes Kuba.

Przypomnijmy, że celem powstania Stowarzyszenia było zintegrowanie różnych organizacji, instytucji i przedsiębiorstw działających w Ostrowcu i okolicach i wspólne działanie na rzecz rozwoju regionu.
Obecnie jego członkami są gminy: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów, Lipsko, Rzeczniów, Sienno oraz Solec nad Wisłą.

Dawid Romanik

Ważne wydarzenia